For utstillere

Her finner du retningslinjer for utstillere på Potato Scandinavia 2025.

Påmelding og betaling

Påmelding skjer på mail til roy@askmedia.no, og vil være gjeldende så fort denne er bekreftet, men arrangør forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere.

Påmeldingsavgift faktureres fortløpende og er utstillerens bekreftelse på tildelt plass. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert ved avbestilling av standplass.

Standleie faktureres når utstillerstand er godkjent av arrangør, med forfall i starten av august. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registreringa eller redusere påmeldt areal, for påmeldinger etter 15.05.25.

Framleie eller bytte av standplass uten avtale med messeledelsen er ikke tillatt.

Utstillere som ikke har betalt stand leie og påmeldingsavgift innen 15.08.25,
vil ikke få tilgang til området.

Priser

UtearealPris per m2
De første 50 m2 (minimum areal) Kr. 150,-
De neste 50 – 100 m2 Kr. 125,-
Over 100 m2 Kr. 100,-
Uteareal gårdsmat/husflid Kr. 100,-

Feltpriser:
Potet areal: Kr. 4 500,- pr dekar
Gulrot areal: Kr 4 500,- pr. dekar
Jordbearbeiding: kr 3 500,- pr. dekar
Kun demomaskiner


Innendørs stand:
Ca. 10 m2: kr 5 000,- per modul

Strøm: kr 500,-

Påmeldingsavgift: kr 5 000,-

Generelt

Potato Scaninavia 2025 vil bli avviklet torsdag 21 august på Grinder Gård i Grue kommune.

Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres andre steder enn på tildelt standplass. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut på egen stand.

Ordinære haller og telt må bestilles via vår leverandør Scenemontasje AS mob: 90868865.

Bruk av droner er ikke tillatt uten avtale med arrangør.

Deltakerne har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglementet og de bestemmelser som arrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden. Alle utstillere skal ha en kontaktperson som har ansvar for å informere sine kolleger om gjeldende regler.

Det er ikke tillatt å kjøre inne på området mens arrangementet pågår.

Varetransport må skje senest 30 minutter før messen åpner og tidligst 30 min etter stengetid. Dette gjelder også prøvekjøring av utstyr og maskiner utenfor feltareal.

Utstillere har tilgang til messeområdet fra tirsdag 18.aug kl.10.00.

Det er ikke tillatt å overnatte inne på messeområdet.

Salgsplass / Standplass

Standplassen skal holde åpent under hele åpningstiden: Torsdag 21. august fra kl. 09.00 til 18.00, og evt fredag etter avtale for eget arrangement. Det er ikke tillatt å starte nedtaking i åpningstidene.

Bruk av stemmeforsterker eller høyttaler er ikke tillatt. Vis hensyn til dine naboer!

Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjene innendørs og utendørs. Avfall på egen stand er deltakers ansvar.

Deltakerne må selv sørge for all transport, montasje, nedtaking, pakking og bort kjøring av varer, emballasje og dekorasjonsmateriell.

Telt / vogner / biler inklusive drag / barduner etc. må få plass innenfor målene på bestilt stand.
Bare varegrupper som er påmeldt kan vises / selges på messen.

Når standen er demontert, skal den tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, tape o.l. Hvis dette ikke er skjedd, blir deltakeren belastet for utgifter med dette.

Alle varer og alt avfall må være fjernet senest søndag 23.august kl.16.00. Utstillere som ikke overholder fristen, vil bli fakturert for arbeidet med å rydde plassen.

Ansvar / Sikkerhet

Hvis messen på grunn av uforutsette forhold, brann, flom el. lign., ikke kan avvikles, refunderes alle innbetalte beløp unntatt påmeldingsavgifta. Hvis arrangøren kommer til at oppslutningen er for liten kan messen avlyses. En eventuell slik avgjørelse blir truffet senest 1.juli 2025. De påmeldte deltakere vil da bli underrettet, og alle innbetalte beløp refundert omgående. Ved en eller annen form for avlysning kan ingen av partene i slike tilfeller rette noen andre krav mot hverandre enn de som er angitt i punktet under Ansvar/Sikkerhet.

Deltakerne er ansvarlig for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lign. påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for deltakers regning. Før arbeidet settes i gang skal messeledelsen så vidt mulig varsle deltakeren.

Utstillerne må selv dekke de nødvendige forsikringer.

Dersom ulykke ring 113.

Salg

Alle som selger mat og drikke må selv melde i fra til Mattilsynet. Godkjenningen må fremvises i utstillerservice ved ankomst.

Det er ikke tillatt å selge mat og drikke uten avtale med arrangør.

Bare varegrupper som er påmeldt, kan selges under messen.

Utstillere som selger ulovlige varer vil bli bortvist fra messeområdet.

Kontaktpersoner før/under messen:

Arrangementsansvarlig:
Stian Gulli Hanssen
Telefon: +47 905 72 748
E-post: stian.gulli.hanssen@klosser.no

Salgsansvarlig utstillere:
Roy Utgaard
Telefon: + 47 95 07 75 99
E-post: roy@askmedia.no

Feltansvarlige:
Forsøksfelt:
Camilla Bye, NLR Øst
Telefon: +47 91 71 14 11
camilla.bye@nlr.no

Potet/jordbearbeiding:
Are Sætre
telefon: +47 91 88 55 87
are.saetre@icloud.com

Erik Furulund
Telefon: +47 91 83 22 32
erik.furulund020262@gmail.com